Mon. May 29th, 2023

Contact us


प्रधान संपादक :- गोपी कृष्ण सहाय

प्रबंध संपादक :स्वाति श्रीवास्तव

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :- पूनम गुसाईं 

मुख्य कार्यालय :- 311, पॉकेट -5, मयूर विहार, फेस -1,

दिल्ली – 110091

सम्पर्क सूत्र: 011-79650364

Email:-  khabarworldnews@gmail.com